Modernių technologijų diegimas UAB „Alsena“

UAB „Alsena“ 2019 m. spalio 29 d. pasirašė projekto „Modernių technologijų diegimas UAB „Alsena““, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0023 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio potencialas LT“.Projekto įgyvendinimo tikslai:

  • didinti įmonės konkurencingumą ir darbo našumą diegiant modernias technologijas bei plečiant gamybinius pajėgumus;
  • gerinti gaminių kokybę ir plėsti gamybos apimtis bei didinti pridėtinę produkcijos vertę;
  • užtikrinti stabilią ir ilgalaikę įmonės veiklą, jos plėtrą ir perspektyvas.

Šiuo metu modernios gamybinės bazės trūkumas riboja įmonės gamybos pralaidumą, galimybes gaminti platesnį spektrą bei aukštesnio kokybinio lygmens produktus, įmonė negali didinti savo gamybos produktyvumo ir darbo našumo. Atsižvelgiant į tai, įmonė numato įgyvendinti gamybinės bazės plėtros projektą, kurio metu bus įsigyta būtina įmonės veiklai moderni gamybinė įranga ir išplėtota įmonės veikla bei ženkliai padidintas darbo našumas. Projekto įgyvendinimas leis įmonei padidinti produktyvumą, darbo našumą, gaminių spektrą, pardavimų apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 165 000,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta iki 107 250,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. spalis – 2020 m. gegužė.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:

Artūras Dirginčius

Direktorius

(8 687) 76206

arturas@alsena.lt